Aflastning

Lundens Aflastningstilbud henvender sig til hjemmeboende børn, unge og voksne med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for et aflastningsophold på hverdage, i weekend og ferie jf. Servicelovens § 52, § 84 og § 107.Lundens Børnehus har 8 pladser til børn i alderen 0-15 år, som pt. benyttes af 55 børn fra Fyn.

Lundens Unge- & Voksenhus har 8 pladser til unge/voksne i alderen 15-55 år, som pt. benyttes af 45 unge/voksne fra Fyn.

Lunden har desuden en afdeling med 6 pladser i Hillerslev, Kirkegyden 1 A, 5750 Ringe, som benyttes af unge/voksne fra torsdag til mandag.

Et aflastningsophold kan medvirke til, at børn, unge og voksne med fysisk og psykisk handicap kan forblive hjemmeboende, så længe de pårørende får den fornødne aflastning.

Et aflastningsophold byder på oplevelser og samvær med ligestillede.

For hjemmeboende voksne kan aflastning være et led i udflytning til egen bolig, hvorfor der arbejdes med at vedligeholde og udvikle den enkeltes færdigheder og selvstændighed.