Hjemmepasning

En del af Lundens vikarer kan benyttes til hjemmepasning. Vikarerne vil være introduceret af Lunden og have god erfaring med målgruppen. De arbejder som en fast del af Lundens vikarkorps og har således mulighed for at deltage i Lundens faglige temadage herunder sparring og supervision efter behov.

Vikarerne har ren straffeattest, børneattest og er bekendt med Lov om Social Service.

Honorering og kørselsudgifter aftales mellem den enkelte og jer som familie.

Har du/I brug for hjemmepasning kan Lunden kontaktes for yderligere information på telefon 72 53 68 80 /72 53 68 81