Nexus

Kære forældre/pårørende til borger på Lunden.

Lunden overgår til et andet IT-system, Nexus, pr. 1. januar 2019. Dette system er ikke pt. sat op til, at I som pårørende kan logge ind og læse/skrive dagbog. Det betyder at I pr. 1. januar 2019 vil få en udskrift af dagbogen med hjem i tasken.

Hos de af jer, hvor vi kopierer dagbogen over på barnets skoleintra, kan I fortsat læse dagbogen der.


Hvis I har brug for at skrive beskeder til Lunden kan dette ske på SMS tlf.nr:
72 53 68 80 (børnehuset)
72 53 68 81 (unge-voksenhuset)

Venlig hilsen
Mie Hjæresen, afdelingsleder