Nyttig information for pårørende

Her kan du finde vigtige dokumenter som kan have relevans for dig når dit barn er på Lunden.

Medicinskema
Eksempel på udfyldt medicinskema
Medicinskema skal altid medbringes såfremt dit barn får medicin.

Medicinhåndtering
Lundens procedure i forbindelse med medicinhåndtering

Smitsomme sygdomme hos børn og unge
Lunden følger Sundhedsstyrelsens vejledning

Pakkeliste
Det skal dit barn have med når det kommer på Lunden

Oplysningsmappe (kan udfyldelses elektronisk)
Har du brug for at opdaterer dit barns oplysningsmappe som opbevares på Lunden.

Ledsagelse til OUH
Region Syddanmark og kommunernes aftale om ledsagelse

DUKH
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Socialstyrelsens guide til hjælp og støtte for pårørende.
Denne guide er til jer, der venter eller er forældre til et barn med handicap.
Klagevejledning - se side 18.

Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap