Aktivitetshuset Dacabo

Tilbuddet henvender sig til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau.

Aktivitetshuset er primært til beboere fra Bofællesskaberne Vebo & Nobo på Pegasus. Eksterne brugere kan fint visiteres til Aktivitetscenter Dacabo. Det nedsatte funktionsniveau er enten medfødt eller opstået ved tidlig erhvervet hjerneskade. Der er forskellige fremtrædelsesformer, men gældende for alle er mangel på verbalt ekspressivt sprog. Ligeledes har alle sanseintegrative, subcortikale og kognitive vanskeligheder. Gruppen har begrænset mulighed for at udtrykke initiativ og kan ikke tage vare på sig selv. Alle udviser en tilsyneladende passiv adfærd og er sjældent udadreagerende. I hovedtræk er det derfor en gruppe der i al væsentlighed har brug for forudsigelighed og aktiviteter skal afvikles i et roligt tempo.