Bofællesskabet AUBO-autisme

Aubo er Faaborg-Midtfyn Kommunes specialiserede bo- og dagtilbud for 4 voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser.

Udgangspunktet for den pædagogiske praksis bygger på Autismepilotens teoretiske grundlag, som bl.a. tager afsæt i TEACCH, KRAP OG Low Arousal. Dette sammen med en neuropædagogisk forståelsesramme, hvor borgerens ressourcer og motivation er i centrum. Indsatsen tilrettelægges og struktureres ud fra borgerens individuelle behov og forudsætninger.
I AUBO arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor dagligdagen målrettet bygger på  sammenhæng, kontinuitet og forudsigelighed, og der er fokus på borgerens kommunikationsform, fysiske rammer, struktur og beskæftigelsestyper.