Bofællesskabet Egeparken 2

Brugergruppen er borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Aldersgruppen er fra 18 år og opefter.

Brugergruppen har brug for hjælp og støtte i dagligdagen for at klare en normal hverdag. Bofællesskabet retter sig mod borgere, som ikke kan bo alene i selvstændigt beliggende bolig, og som har brug for at have pædagogisk personale tæt på sig til støtte og vejledning i forskellige situationer. Bofællesskabet retter sig mod borgere, som bor i egne boliger, og som har brug for pædagogisk støtte og vejledning i mindre omfang samt behov for samværstilbud med andre ligestillede.