Bofællesskabet Lunden

Lunden har et Bofællesskab jf. Servicelovens § 107 med 8 boliger til unge. Opholdet på Lunden er et tidsbegrænset forløb med fokus på afklaring og udvikling af den unges færdigheder med henblik på at ruste og udvikle vedkommende til indflytning i en permanent bolig.

Målsætningen er, at den unge får:

  • opbygget og styrket sin selvtillid og sit selvværd.
  • udviklet sin sociale ansvarlighed og har en adfærd, som gør det muligt at bo sammen med andre og indgå i nærmiljøet.
  • en forståelse for konsekvenser af egne handlinger.
  • støtte til at blive så selvhjulpen som mulig.
  • støtte til at formulere og udtrykke ønsker og behov.
  • hjælp til indgå og bevare relationer til venner, kærester og familie.
  •  støtte til at udtrykke og bearbejde problemer og udfordringer.