Nyttig information for pårørende og beboere

Læs om økonomi og ledsagelse.

Økonomi

Hvordan kan personer med nedsat funktionsevne få mere selvbestemmelse og udvikle deres kompetencer, når det gælder deres egen økonomi og hvordan kan du som pårørende hjælpe? Det kan man hente inspiration til via nedenstående link, der også giver et kort overblik over de lovgivningsmæssige rammer.

Link til Socialstyrelsens hjemmeside:

"Mine penge - hvad bestemmer jeg?"

"Min pårørendes økonomi"

 

Ledsagelse

Kvalitetsstandard for ture ud af huset
Her kan du læse om retningslinjer for ledsagelse i forbindelse med aktiviteter "ud af huset"