Bofællesskabet NOBO

Botilbuddet henvender sig til unge og voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau.

På Nobo er der en tværfaglig socialpædagogisk og sundhedsfaglig kapacitet, der danner basis for, at både borgere med svære og lettere fysiske/psykiske funktionsevne og autistiske træk kan trives og udvikle sig i en individuelt tilrettelagt hverdag med udfordringer i nåhøjde.

Målsætningen for borgere på Nobo er at skabe udvikling og trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i de forudsætninger den enkelte har.
For at kunne imødekomme denne målsætning arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tankegang, der bygger på viden om borgerens diagnose, udviklingshistorie, ressourcer og forudsætninger. Det er en forholdemåde der knytter viden om hjerneprocesser med udviklingspsykologi og pædagogik.
På Nobo har vi erfaring i at arbejde med snoezel og sansestimulation, og der er løbende kompetenceudvikling på feltet.

I udviklingspsykologien er det gennem forskning dokumenteret, at udvikling og vedligeholdelse af kompetencer styrkes i relationen med andre mennesker (Daniel Stern, psykolog) Det er ved at blive set, hørt og imødekommet, at borgeren får betingelser for at kunne deltage og kommunikere med sin omverden og dermed opleve trivsel i dagligdagen.
Vi tager dermed også afsæt i Antonovsky, medicinsk sociolog, der har udviklet salutogenesemodellen, som er en tænkning om, at hvis borgeren får betingelser for at forstå og håndtere en aktivitet/opgave/udfordring, så fører det til en oplevelse af sammenhæng, og dermed sundhed/trivsel. På Nobo prioriteres nærværet og relationen, som det middel der grundlæggende er medvirkende til, at det bliver muligt at skabe udvikling og trivsel.

Det betyder, konkret, at det neuropædagogiske team udarbejder en neuropædagogisk screening, der beskriver borgerens ressourcer og motivation samt behov for struktur, rammer, samspil og kommunikation. Det danner basis for indholdet i borgerens handleplan, der bliver omsat i en individuel beboermappe, der detaljeret beskriver borgerens behov for pædagogisk og sundhedsfaglig støtte og guidning i hverdagslivet i hjemmet.

Sundhedsfagligt arbejde vedr. helbred, historik, kost og ernæring varetages hovedsageligt af sosu-assistentteamet, der således er tovholder vedr.