Forventninger til pårørende

På Nobo vil vi gerne have en kultur, hvor alle der kommer på Nobo mærker, at her er jeg velkommen, og her har jeg lyst til at være. Det er vigtigt for den enkelte beboer, at pårørende og personale taler godt sammen og er i løbende dialog.
Beboeren er omdrejningspunktet i samarbejdet, og pårørende er specialist i netop deres søn/datter, hvor personalet ved noget generelt fagligt. I samarbejdet skal begge parter yde en indsats, og det er, når vi i fællesskab bidrager, at det lykkes at skabe sammenhæng, udvikling og trivsel for borgeren.
På Nobo prioriteres frugtbar kommunikation og godt samarbejde, og der er løbende tilbud om samarbejdsmøder. Måden at gøre det på ligger i tråd med den danske filosof Kierkegaards tænkning. Han beskriver meget fint kommunikation og samarbejde som hjælpekunst i dette citat:
 
”Forholdet mellem hjælperen og den der skal hjælpes må være sådan - at man, når det i sandhed, skal lykkes en at føre et menneske til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst”