Bofællesskabet VEBO

Botilbuddet henvender sig til unge og voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau.

Trods de forskellige vanskeligheder er der meget at glædes over. Alle er i svær grad afhængige af hjælp til almindelig daglig livsførelse. De fleste skal have hjælp til maden - have skåret den ud eller blendet – og en beboer er sondebrugere. Alle har en kørestol, hvor 2 beboere er delvist mobile, desuden er der i varieret grad for hjælpemidler til forflytninger Det nedsatte funktionsniveau er enten medfødt eller opstået ved tidlig erhvervet hjerneskade og der er forskellige fremtrædelsesformer. Ingen har egentligt talesprog, men kan til dels visuelt, lydmæssigt eller kropsligt give udtryk for forskellige ønsker og behov. Beboerne kan ikke udtrykke initiativ og kan ikke tage vare på sig selv. Derfor har alle beboere brug for megen fysisk og verbal støtte. I hovedtræk er det en gruppe, der i al væsentlighed har brug for, at vi forstår deres udtryk og der er brug for trygge rammer, forudsigelighed og særlig opmærksomhed. Alle beboere skal have fuld støtte til medicin, lægebesøg, socialt netværk, kontakt til offentlige myndigheder, indkøb, økonomi, rengøring, tøjvask og fritidsinteresser m.m.