Seniorcenter Egebo

Seniorcenter Egebo er en afdeling under BO & AKTIV. Seniorcentret er et botilbud efter ABL §105 med støtte efter §§ 83 & 85 i SEL og hertil et internt dagtilbud efter § 104 i SEL for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Brugergruppen er personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det kan såvel være de fysiske som de kognitive funktioner, der afgør, om det er det rette tilbud. Brugergruppen har brug for hjælp og støtte i dagligdagen for at klare en normal hverdag. Seniorcenter Egebo retter sig mod borgere, som ikke kan bo alene i selvstændigt beliggende bolig og som har tiltagende behov for støtte og vejledning.