LEV-Fyn nyt august 2020

JA TAK til ny viden og tværfagligt samarbejde mellem det
socialfaglige område og det sundhedsfaglige område


Visionen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen stiller krav om tværfagligt samarbejde og kompetenceudvikling af det pædagogiske/sundhedsfaglige personale. ”Tidlig opsporing” har banet vejen for personalet i Bo & Aktiv samt Viften i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Tidlig Opsporing har resulteret i, at socialpædagogerne tidligere og ikke mindst mere systematisk opsporer tegn på sygdomme – så borgerne undgår indlæggelser eller unødvendig medicin. 

Vi kan nu se effekten af et SATS-puljeprojekt på tværs af det specialiserede socialområde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Efteruddannelse i sundhedsfaglige og tværfaglige begreber har styrket socialpædagogerne som faggruppe.

At alle har fået den samme undervisning inden for en afgrænset tidsperiode, og undervisningen er blevet fulgt op af hjemmeopgaver, e-læring og drøftelser hjemme på p-møder, har desuden tydeliggjort, hvor vigtig pædagogernes evne til at afkode og samarbejde med borgerne er – i forhold til tidlig opsporing af sygdomme.

Det kan være små forandringer i hverdagen som ændret humør, ændret ansigtskulør, ændret vægt – eller mere markante ændringer som tegn på feber, tegn på ubehag ved vandladning, forstoppelse m.m.

Disse forandringer har det pædagogiske personale i princippet altid spottet. Med undervisning i tidlig opsporing er værktøjskassen/kørekortet blevet udvidet, så personalet kan supplere hverdagsobservationerne med målinger og mere konkret viden om symptomer på udvalgte sygdomme.

Vi har således introduceret en række sygeplejefaglige begreber og rutiner i pædagogernes hverdag. I praksis er det lykkedes ved et tæt samarbejde mellem sygeplejen og det specialiserede område samt et godt team af undervisere fra SoSu-Skolen Fyn og de lokale apoteker. 

Det betyder fx:

  • ændrede hverdagsrutiner og systematik som resulterer i forebyggende tiltag. Det gælder fx ved        tilbagevendende urinvejsinfektioner.  

  • at den første kontakt til en sygeplejerske eller læge bliver faktuel og informativ, hvorved både pædagogen og den sundhedsfaglige kan optimere sin indsats – så borgeren får den bedste hjælp hurtigst muligt.

Medarbejderne har været fordelt på 10 hold med ca. 20 deltagere pr. hold. Et forløb er strakt ud over nogle måneder – så der har været tid til hjemmearbejde og refleksion mellem delforløbene.

E-læring
Med henblik på ”brush up” er der udviklet et E-læringsmodul, som den enkelte ansatte gennemgår ca. ½ år efter uddannelsesforløbet. Modulet skal ligeledes anvendes ved introduktion til Tidlig Opsporing for nyansatte inden for det specialiserede socialområde.

Bo & Aktiv samt Viften er de to første organisationer under det specialiserede socialområde i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor medarbejderne har fået et samlet kompetenceløft i forhold til tidlig opsporing af begyndende sygdom.

Bo & Aktiv og Viften omfatter FMK’s kommunale botilbud i Faaborg, Kværndrup, Ringe, Palleshave, Nr. Lyndelse og Årslev. Organisationen udgør 250 fastansatte pædagoger og sundhedsfagligt personale.