Nyt fra Bo & Aktiv

Den 11. november spillede "Blandede Bolsjer" op til dans på Egebo

Se stemningsbillede

Besøg fra Fødevarestyrelsen oktober 2019 vedr. Egebo og Bofællesskabet Aubo

Rapport for Egebo

Rapport for Bofællesskabet Aubo

Ugeavisen Faaborg den 16. august 2019

"Lunden får tyske feriegæster"

Tilsyn på Egeparken 62 - 2019

Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt

Autismepiloter

Tillykke til Majken og Thomas fra AUBO som nu er færdiguddannet autismepiloter.
Billede af glade medarbejdere :)

Tilsyn på Egeparken 2 januar 2019

Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt

Tilsyn på Pegasus november 2018

Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt

Midtfyns Posten den 25. december 2018

"Lyset gik optog på seniorcenter Egebo"

Resultatet af årets trivselsundersøgelse i Bo & Aktiv


Kære leder

Hermed fremsendes resultatet af trivselsundersøgelsen september 2018 i din institution: Bo og Aktiv

Svarprocenten i din institution er: 96,7%

Svarprocenten for hele Faaborg-Midtfyn Kommune er: 77%

I resultatet kan I se, hvor mange procent af medarbejderne, der har sat kryds i de enkelte svarmuligheder.

For spørgsmålene vedr. social kapital (de 4 spørgsmål omhandlende tillid og retfærdighed) er der også udregnet en total for jeres sociale kapital.

Den sociale kapital i din institution er 12,0.

Dette tal kan I sammenligne med de nationale tal, som ses herunder:

0-8 point:                           Meget lav social kapital

8,1-10,1 point:                  Lidt under gennemsnittet for Danmark

10,2 point:                        Gennemsnittet for Danmark

10,3-12,3 point:                Lidt over gennemsnittet for Danmark

12,4-16 point:                   Meget høj social kapital

Gennemsnitstallene for hele Danmark stammer fra en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske lønmodtagere (3.517), gennemført i 2005.

Den sociale kapital for hele Faaborg-Midtfyn Kommune er: 11,4

84% af medarbejderne i din institution har svaret ”I meget høj grad” eller ”I høj grad” på spørgsmålet om generel tilfredshed med deres job.

Det tilsvarende tal for hele kommunen er 78 %

Bofællesskaberne Egeparken 2 og 62 fejrede 20-års jubilæum den 27. oktober 2018

Læs om jubilæet på www.fyens.dk

Samt artiklen fra avisen "5772 Kværndrup"

Tilsyn på seniorcenter Egebo oktober 2018

Læs tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt her

Seniorcenter Egebo afviklede "Kværndrup Mesterskaberne"

Link til omtale i Midtfynsposten

Tilsyn på bofællesskabet Egeparken 2 maj 2018

Læs tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt her

Tilsyn på bofællesskabet Egeparken 62 marts 2018

Læs tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt her

Kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen maj 2018 vedr. Egebo

Læs rapporten her

Kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen april 2018 vedr. Pegasus

Læs rapporterne her

Tilsyn på Pegasus december 2017

Læs tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt her

Resultat af Trivselsundersøgelsen i 2017

Læs resultatet her

Uenighed gør stærk

I SL's medlemsblad "Socialpædagogen" fortæller leder Birgit Søgren Nielsen om tværfagligt samarbejde.
Læs artikel

Sommerfest i Bo & Aktiv

LEV Fyn Nyt
August 2017
Læs artiklen her

Innovationspraktik

Afdelingsleder Mie Hjæresen fra Lunden fortæller om innovationspraktik.
Læs artikel

Autismepiloter

Stort tillykke til medarbejderne fra AUBO og VEBO, som nu har afsluttet et uddannelsesforløb som autismepiloter.
Læs mere om uddannelsen her

GRØN SMILEY til Lunden, Årslev

Resultat af arbejdstilsyn d. 18. april 2017

Demens og socialpædagogik

Afdelingsleder Inge Vester fra Seniorcenter Egebo har bidraget til SL's magasin omhandlende Demens og socialpædagogik
Læs det her

GRØN SMILEY til Egeparken 2, Kværndrup

Resultat af arbejdstilsyn d. 28. februar 2017

Nyhedsbrev vedr. omorganisering Lunden/ Bo & Aktiv

Læs nyhedsbrevet her

Resultat af Trivselsundersøgelsen i 2016

Lunden

Bo & Aktiv

Inspirationskatalog vedr. seksualitet

Sammenslutningen af Unge Med Handicap, SUMH og Socialt Udviklingscenter, SUS har udviklet et inspirationskatalog omhandlende de dilemmaer, der kan opstå i forhold til seksualitet og mennesker med multible funktionsnedsættelser.

Rapporten er blevet til ved hjælp af danske og internationale litteraturstudier samt afprøvning og opsamling af best practice på fem forskellige bo- og aflastningstilbud herunder Lunden.
Læs inspirationskataloget her

Artikel om  "Nærvær i velfærdsteknologi" på Lunden

Lev Fyn - Maj 2016