Pårørenderåd

Pårørenderådet repræsenterer afdelinger i BO & AKTIV. BO & AKTIVS leder fungerer som sekretær på de 4 årlige møder.

Kontaktoplysninger
NavnMail
Pårørende:
Irma Jakobsen (Egeparken 62)hirj@youmail.dk
Lene Poulsen (Egeparken 62)leneogarne@mail.dk
Helle Lange (Pegasus)helle.lange@gmail.com
Tove Hansen (Egeparken 2)tove.e.hansen@outlook.dk
Marianne Hestbech (Egeparken 62)marianne.hestbech@gmail.com
Lissi Gram (Egeparken 2)lissigram55@gmail.com 
Lone Toftegaard (Egeparken 2)emsen@email.dk
Annelis Juhl Iskov (Lunden)annelisjuhliskov@gmail.com
Medarbejdere:
Lene Mikkelsen (Pegasus)ledum@fmk.dk
Ulla Westermann (Lunden)uwe@fmk.dk 
Birgit Søgren Nielsenbisni@fmk.dk

Som pårørende er du VELKOMMEN til at deltage i vores møder.
Gode ideer og ønsker om nye tiltag modtages af ovenstående.

Kommende møder i 2021

Torsdag den 10. juni kl. 15.00-17.00 på Lunden, Årslev
Onsdag den 22. september kl. 15.00-17.00 på Pegasus, Faaborg
Onsdag den 24. november kl. 15.00-17.00 på Egebo, Kværndrup