Personale

I BO & AKTIV er vi en personalegruppe på ca. 140 fastansatte. Vi har ansat følgende faggrupper; pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, pedel, rengøringsassistenter og kontorpersonale.