Tilsyn

I BO & AKTIV gennemføres der årligt anmeldt og uanmeldt tilsyn ved Social Tilsyn Midt. Tilsynet gennemføres som en rundvisning i tilbuddet og interview med beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse.