Visitation

Visitation til aflastning sker gennem barnets/familiens sagsbehandler og visitation til bo- & Aktivitetstilbud sker via Faaborg-Midtfyn Kommunes handicapteam

Aflastning

Visitation til afdelingerne sker gennem barnets/familiens sagsbehandler.
Når sagsbehandleren har sendt den skriftlige bevilling til Lunden, planlægger familien og Lunden i fællesskab det videre forløb omkring opstart og aflastning.

Lunden tilbyder akut aflastning efter forudgående aftale med sagsbehandler.

Hent ansøgningsskema

Bo- & Aktivitetstilbud

Visitation til bo- & Aktivitetstilbud sker gennem Faaborg-Midtfyns fagsekretariat i Sundhed & Omsorg.

Kontakt handicapteamet på telefon 72 53 65 41
eller mail: team-handicap@fmk.dk