Arbejdsmiljø

Vi lægger vægt på at løse arbejdsmiljøopgaverne i dialog mellem ledere og medarbejdere, og at både ledelsen og den enkelte medarbejder tager ansvar for sammen at skabe et godt arbejdsmiljø.

Vi arbejder systematisk med arbejdsmiljøet i henhold Bo & Aktivs årshjul hvor af anmeldelser/registreringer, APV, sygefravær, trivselsundersøgelser, obligatoriske kurser i 1. Hjælp, elementær brandbekæmpelse samt sparring og supervision.