Magtanvendelser m.m.

Nyansatte modtager sammen med ansættelsespapirerne bekendtgørelser for magtanvendelse og forpligter sig skriftligt til at læse og efterleve disse.

Magtanvendelser for personer under 18 år

Institutioner efter "Lov om social service" §66 nr. 5 er ikke omfattet af "Bekendtgørelsen af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge".

Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Indberetning af magtanvendelser for personer over 18 år

Registreringen skal foretages straks via dette skema

Registreringen sendes via outlook til nærmeste leder, som indberetter registreringen til Sundhed & Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune team-handicap-vp@fmk.dk samt Socialtilsyn Midt sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk.

Magtanvendelsen drøftes efterfølgende på et personalemøde.

Vejledning til registrering og indberetning

Bekendtgørelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne

Registrering af vold mellem beboere eller brugere

Såfremt der opstår vold mellem beboere eller brugere i Bo & Aktiv skal der ske en registrering via dette registreringsskema 

Registreringen sendes via outlook til nærmeste leder, som indberetter registreringen til Sundhed & Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune team-handicap-vp@fmk.dk samt Socialtilsyn Midt sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk.

Episoden drøftes efterfølgende på et personalemøde.