Værdigrundlag

Lundens samarbejdskultur bygger på nogle grundlæggende værdier, som blev formuleret og udarbejdet i fællesskab i 2004. Formålet var at få et fælles sprog og inspirere hinanden til kreativ tænkning i hverdagen, så opmærksomheden rettes mod det udviklende, forbyggende og positive. Værdigrundlaget er beskrevet med udgangspunkt i den enkeltes forpligtelser i forhold til fællesskabet og hvordan det omsættes til konkrete handlinger i hverdagen.

Jeg forpligter mig til:  

 • at gå til rette vedkommende – ”return to sender”
 • at bede om hjælp, hvis jeg har behov for det
 • at interessere mig for nye tiltag
 • at meddele min uenighed åbent
 • at videregive beskeder og info til mine kolleger
 • at gøre brug af andre faggruppers kompetencer
 • at melde ud hvordan jeg har det, hvis det kan have indvirkning på min arbejdsdag
 • at smile og sige hej, i alle husene, når jeg møder ind og går hjem
 • at give kolleger ros og anerkendelse for deres arbejde
 • at holde fyraftensmøde
 • at spørge, hvis der er noget jeg undrer mig over eller ikke forstår
 • at respektere hinandens forskellighed og udnytte den positivt
 • at tilbyde min hjælp til andre, når jeg har tid


Siden 2004 har en Værdigruppe sammensat af personale fra alle teams arbejdet målrettet med at holde liv i disse værdier ved at sætte dem til debat i hverdagen og på personalemøder.

I forbindelse med at Lunden i 2017 bliver en del af Bo & Aktiv, udarbejdede ledergruppen et MUS-koncept, som tager udgangspunkt i Faaborg-Midtfyn kommunens personalepolitiske værdier.
Dette for at kvalitetssikre, at alle er bevidste om og forholder sig til nedenstående.

 • Dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • Vi tager ansvaret på os
 • Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • Vi forenkler det komplicerede