Vikar på Lunden

Ønsker du at blive vikar på Lunden?

Så kan du gøre følgende:

 1. Du kan sende en ansøgning med relevant info om dig selv, lidt om hvorfor du gerne vil være vikar på Lunden, samt hvordan du forventer at kunne arbejde.
 2. Du kan holde øje med opslag på div. uddannelsesinstitutioners hjemmesider/intranet, hvor vi et par gange om året søger efter vikarer  til Lunden.


På Lunden kan vi tilbyde dig:

 • Gode rammer ude og inde
 • Mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed vægtes højt
 • Tværfagligt samarbejde og engagerede kolleger
 • Et introduktions/mentor forløb, så du kommer godt i gang.


Til gengæld forventer vi:

 • At du er fysisk og psykisk robust
 • At du er en engageret, tålmodig og en tydelig voksen, som gæsterne let kan aflæse
 • At du medvirker aktivt til, at den enkelte tilbydes individuel pleje og omsorg
 • At du har lyst til at samarbejde med mennesker med varigt nedsat funktionsniveau
 • At du har lyst til at samarbejde med de pårørende
 • At du kan strukturere dit arbejde, prioritere og arbejde målrettet i forhold til fælles beslutninger
 • At du er fleksibel, omstillingsparat og har fokus på mulighederne
 • At du er praktisk anlagt og godt kan lide hjemlige gøremål

Du vil blive introduceret til én afdeling, enten børnehuset, unge/voksenhuset, Bofællesskabet eller som nattevagt.

Lundens mentorforløb indebærer, at du får tildelt en mentor, som du følger på de første tre vagter. Din mentor vil introducere dig til Lunden og vores måde at arbejde på.

Dine tre første vagter på Lunden er introvagter. På disse vagter går du oveni den alm. normering, og har således mulighed for at afprøve om Lunden er arbejdspladsen for dig. Samtidig vil din mentor løbende igennem disse tre vagter give dig feedback på, hvordan du klarer de forskellige opgaver.

Efter de tre introvagter tager din mentor en snak med dig, hvor I sammen bliver enige om, om du skal tilknyttes Lundens vikarkorps.

Du kan vælge at være vikar i hele huset, eller du kan vælge at være tilknyttet en enkelt afdeling.

Der er udarbejdet dagsrytmer for de enkelte afdelinger
(se ”for personale – vikarer” på vores hjemmeside)

Er du introduceret til nattevagt, skal du, hvis du ønsker at være vikar på dagvagter, introduceres til dette og omvendt.

Når du er introduceret, vil du løbende blive tilbudt vagter pr. mail eller, ved akut opståede vagter, telefonisk/pr. sms.

Arbejdstiderne på Lunden er som følgende:
Morgenvagter kl. 6.00-10.00
Eftermiddagsvagter starter tidligst kl. 14.00 og slutter senest kl. 22.00.
Weekend- morgenvagter starter tidligst kl. 6.00 og slutter typisk kl. 14.30
Weekend-aftenvagter starter typisk kl. 14.00 og slutter senest kl. 22.00.

Som vikar på Lunden vil du aldrig have vagter alene, der vil altid være fast personale til stede i huset.

Som vikar på Lunden vil du få mulighed for at deltage i Lundens årlige temadage, samt personalets sommerfest og julefrokost.

Inden du starter på dine introvagter indhenter Lunden en straffeattest og en udvidet børneattest. Som vikar på Lunden er du underlagt tavshedspligt.